Fotorestauratie

Oude, beschadigde foto's worden zoveel mogelijk hersteld van scheuren en krassen.